Home Chia Sẻ Cách Tăng Nguyên Tố Mu Origin

Cách Tăng Nguyên Tố Mu Origin

Thức Tỉnh kỹ năng là Là tính năng mở rộng cho hệ thống kỹ năng nhân vật, tăng nhiều hiệu ứng gây sát thương lên kẻ địch.

Bạn đang xem: Cách Tăng Nguyên Tố Mu Origin

Điều kiện mở: kỹ năng đạt cấp tối đa, mở hết Thức Tỉnh.

Mục Thức Tỉnh sẽ xuất hiện ở ô cuối cùng trong tính năng Kỹ Năng.

Xem thêm: Yield Farming Là Gì ? Nó Đóng Vai Trò Gì Trong Defi? (Nên Đọc)

*

*

Mỗi kỹ năng đạt cấp MasterI LV.1 và mở khóa đủ 2 nhánh kỹ năng thức tỉnh có thể tiến hành Thức Tỉnh kỹ năng.Mỗi kỹ năng có 3 bậc thức tỉnh:Ấn Phép Ronnie: Tăng tỉ lệ sát thương kỹ năng, công nguyên tố.Pháp Ấn Ca Thập: Tăng tỉ lệ sát thương kỹ năng, công nguyên tố, có xác suất nhận hiệu quả đặc thù.Ấn Phép Geno: Tăng tỉ lệ sát thương kỹ năng, công nguyên tố, có xác suất nhận hiệu quả đặc thù.

CLASSDark KnightDark WizardMagic Vật LýMagic PhépFairy ElfDark Lord
KỸ NĂNG Tường Chắn Cường Hóa Ma Lực Hỏa Huyết Ám Diệm Chúc Phúc Tinh Linh Ấn Chí Mạng
Ấn Phép Ronnie Tăng tỉ lệ giảm thương 1% Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 1% Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 1% Tăng cuồng kích 1% Tỉ lệ trị liệu tăng 5% Tỉ lệ trị liệu tăng 5%
Pháp Ấn Ca Thập Tăng tỉ lệ giảm thương 1%, xác suất nhận miễn giảm tốc, duy trì 2 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 0.5%, xác suất nhận miễn giảm tốc, duy trì 2 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 1%, xác suất nhận miễn giảm tốc, duy trì 2 giây Tăng cuồng kích 0.5%, xác suất nhận miễn giảm tốc, duy trì 2 giây Tỉ lệ trị liệu tăng 5%, có xác suất nhận hiệu quả miễn giảm tốc, duy trì 2 giây Tỉ lệ trị liệu tăng 5%, có xác suất nhận hiệu quả miễn giảm tốc, duy trì 2 giây
Ấn Phép Geno Tăng tỉ lệ giảm thương 1%, xác suất nhận miễn khống chế, duy trì 2 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 0.5%, xác suất nhận miễn khống chế, duy trì 2 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 1%, có xác suất nhận hiệu quả khống chế miễn dịch, duy trì 2 giây Tăng cuồng kích 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả 5% sát thương xuyên thấu, duy trì 5 giây Tỉ lệ trị liệu tăng 5%, có xác suất nhận hiệu quả khống chế miễn dịch, duy trì 2 giây Tỉ lệ trị liệu tăng 5%, có xác suất nhận hiệu quả khống chế miễn dịch, duy trì 2 giây
CLASSDark KnightDark WizardMagic Vật LýMagic PhépFairy ElfDark Lord
KỸ NĂNG Tăng Sinh Lực Hồn Hộ Vệ Đóng Băng Lửa Địa Ngục Sức Mạnh Guardian Sức Mạnh Thánh Vực
Ấn Phép Ronnie Tỉ lệ tăng HP tối đa tăng 10% Khiên Bảo Vệ giảm thương tăng 1% Cuồng Kích +2% Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 1% Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 1% Khiên Bảo Vệ giảm thương tăng 1%
Pháp Ấn Ca Thập Tỉ lệ tăng HP tối đa tăng 10%, có xác suất phản đòn sát thương, duy trì 3 giây Khiên Bảo Vệ giảm thương tăng 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả tăng cuồng kích 5%, duy trì 3 giây Cuồng Kích +1%, có xác suất nhận hiệu quả cuồng kích 5%, duy trì 3 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 0.5%, xác suất nhận hiệu quả sát thương x25%, duy trì 3 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả phản đòn sát thương, duy trì 3 giây Khiên Bảo Vệ giảm thương tăng 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả tăng cuồng kích 5%, duy trì 3 giây
Ấn Phép Geno Tỉ lệ tăng HP tối đa tăng 10%, có xác suất nhận hiệu quả hấp thu 5% sát thương, duy trì 5 giây Khiên Bảo Vệ giảm thương tăng 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả phản đòn sát thương, duy trì 5 giây Cuồng Kích +2%, có xác suất nhận hiệu quả 5% sát thương xuyên thấu, duy trì 5 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả khống chế miễn dịch, duy trì 2 giây Tỉ lệ tăng tấn công bản thân tăng 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả 5% sát thương xuyên thấu, duy trì 5 giây Khiên Bảo Vệ giảm thương tăng 0.5%, có xác suất nhận hiệu quả hấp thụ sát thương 5%, duy trì 5 giây

Mỗi giai đoạn thức tỉnh gồm 100 cấp, dùng vật phẩm Sách Bí Kỹ để tăng cấp thức tỉnh. Đối với kỹ năng chủ động sẽ tăng thêm sát thương, kỹ năng hỗ trợ tăng kháng sát thương và HP thêm tối đa.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Làm Fs Là Gì? Hướng Dẫn Download Fs Cho Andoid Download Fs Cho Android

*

*

*

Mỗi kỹ năng và mỗi bậc thức tỉnh sẽ yêu cầu số lượng Sách Bí Kỹ khác nhau.

*

*

Nhấp “Nạp Gem” trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY

MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken – VNG.Ban Quản Trị

Chuyên mục: Game Online

Rate this post